Diensten

Qualis kan voor u de onderstaande diensten uitvoeren:

 • Het verrichten van haalbaarheidsstudies en -het vertalen van de resultaten in een businesscase.
 • Het voorbereiden van de gegevens benodigd voor de budgetaanvraag.
 • Het opstellen van de scope.
 • Het opstellen van een P.v.E. (Programma van Eisen) tot en met een gedetailleerd bestek met bijbehorende tekeningen, afhankelijk van de complexiteit en grootte van het project, VOC (Voice of the Customer) staat hierbij centraal
 • Het schrijven van het PMP (Project Management Plan).
 • Het voorbereiden en uitvoeren van het ontwerp, engineering en fysieke uitvoering van investerings projecten volgens de overeengekomen scope, planning en vastgestelde budget.
 • Stuurt projecten op primaire stuurelementen als kosten, planning, scope en kwaliteit
 • Het voorzitten van de design meetings.
 • Het voorzitten van de stakeholder meetings.
 • Rapporteert aan de stuurgroep van het project.
 • Begeleiding en controle van commissioning.
 • Controle en accordering van revisiegegevens.
 • Het zorgdragen en begeleiden van nazorg.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!